Teikuma locekļi ir vārdi, kas teikumā atbild uz noteiktiem jautājumiem.
Ir tādi teikuma locekļi, kuri ir nozīmīgāki par pārējiem.
 
GC.JPG
 
Teikuma virslocekļi - teikuma priekšmets un izteicējs - teikumā ir svarīgākie. Tie veido teikuma centru.
Teikuma priekšmets atbild uz jautājumu kas?.
Izteicējs var atbildēt uz vairākiem jautājumiem – ko dara? ko darīja? ko darīs?.
Teikuma virslocekļi var vieni paši veidot teikumu.
Piemērs:
Bezdelīgas lido.
kas? - bezdelīgas
ko dara? - lido
bezdeligas_lido.JPG
  
Teikuma priekšmets un izteicējs abi ir vienādi svarīgi. Shēmā to parāda ar bultiņām, kas vērstas no viena teikuma virslocekļa uz otru un otrādi.
Citi teikuma locekļi vieni paši teikumu izveidot nevar, šie teikuma locekļi paskaidro kādu no virslocekļiem vai kādu citu palīglocekli.
 
Pirms negaisa bezdelīgas lido zemu.
bezdeligas_lido_zemu.JPG
 
Shēmā bultiņas norāda, kuri teikuma palīglocekļi paskaidro izteicēju (bultiņa vērsta tikai vienā virzienā - uz vārdu, kuru paskaidro).
Tādu teikumu, kurā ir tikai teikuma priekšmets un izteicējs, sauc par vienkāršu nepaplašinātu teikumu.
Teikumu, kurā bez teikuma priekšmeta un izteicēja ir arī citi teikuma locekļi, sauc par vienkāršu paplašinātu teikumu.
 
Vienkāršs nepaplašināts teikums
Vienkāršs paplašināts teikums
Bezdelīgas lido.
kas? - bezdelīgas
ko dara? - lido
Pirms negaisa bezdelīgas lido zemu.
kas? - bezdelīgas
ko dara? - lido
kad? - pirms negaisa
kādā veidā? - zemu