Cilvēki savas domas izsaka teikumos.
Teikumiem ir dažādi mērķi – pastāstīt, pamudināt, pavaicāt utt.

Teikumu iedalījums pēc izteikuma mērķa:
 
Teikuma veids
Teikuma mērķis
Piemērs
Vēlējuma
teikums
Izsaka novēlējumu, vēlēšanos.Laimīgu Jauno gadu!
Rosinājuma teikumsIzsaka aicinājumu, aizliegumu, lūgumu, pamudinājumu un pavēli.Nāc dejot!
Izsaukuma teikumsIzsaka izbrīnu, prieku, bēdas, sāpes, sašutumu, sajūsmu.Ai, kā snieg!
Jautājuma
teikuma
Izsaka jautājumu.Vai tu cepsi piparkūkas?
Stāstījuma teikumsIzsaka stāstījumu.Mēs ar mammu cepām piparkūkas.
 
Runā cilvēki šos dažādos mērķus izsaka ne vien ar vārdiem, vārdu kārtību teikumā, bet arī ar intonāciju.
Rakstos šo mērķi palīdz parādīt teikuma beigu pieturzīmes.
 
Teikuma beigās var likt:
 1. punktu, ja tas ir stāstījuma teikums;
  Es mācos 3. klasē.
 2. jautājuma zīmi, ja tas ir jautājuma teikums;
  Kurā klasē tu mācies?
 3. izsaukuma zīmi, ja tas ir izsaukuma, rosinājuma vai vēlējuma teikums;
  Ai, cik skaisti!
  Lūdzu, pasniedz cukuru!
  Lai tev izdodas uzvarēt sacensībās!
 4. daudzpunkti, ja teikuma doma ir nepabeigta.
  Skatos uz krītošo sniegu un domāju...
 
Atsauce:
Latviešu valoda 3. klasei/A. Karule, A. Lanka. -Rīga : Zvaigzne ABC, 1995. –190 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 180. lpp.