Teorija

Uzdevumi

1. Lietvārdu pazīšana vienkāršā teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Lietvārda dzimtes un skaitļa noteikšana

Grūtības pakāpe: augsta

1
3. Lietvārds burtu režģī

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Lietvārdu atšķiršana no īpašības vārdiem

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Īpašības vārda atrašana vienkāršā teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Īpašības vārda pārveidošana vienskaitļa nominatīva formā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Īpašības vārda dzimtes un skaitļa noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Dzimtes un skaitļa noteikšana īpašības vārdam un lietvārdam

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Skaitļa vārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Darbības vārds teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Darbības vārda laiks

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Darbības vārda tagadnes personu formas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Darbības vārda pagātnes personu formas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Dažādu vārdšķiru vārdi teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Lasīšana (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Valodas izpratne (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Materiāli skolotājiem