Visi vārdi, kas ir valodā, tiek dalīti grupās.
Lai vārdus šādās grupās sadalītu, tiek ņemtas vērā vārdu kopīgās pazīmes.
Šīs vārdu grupas sauc par vārdšķirām.
Katrai vārdšķirai ir savas pazīmes.
 
Latviešu valodā ir šādas vārdšķiras: lietvārdi, īpašības vārdi, skaitļa vārdi, vietniekvārdi, darbības vārdi, apstākļa vārdi, prievārdi, saikļi, partikulas.
 
Par vārdšķirām un to īpašībām, un lietojumu teikumā mācās visu skolas laiku.
Šobrīd tu zini 4 no šīm vārdšķirām.
 
Vārdšķira
Nosauc...
Piemēri
Lietvārdspriekšmetus, dzīvas būtnes, parādības, vielas
cirvis
lācis
migla
eļļa
Īpašības vārdsīpašības un pazīmes
ciets
sarkana
Skaitļa vārdsskaitu un secību
četri
septītais
Darbības vārdsdarbību vai stāvokli
veidot
gulēt
 
Visi šo vārdšķiru vārdi ir lokāmi.
Atšķiras tikai to locīšanas veids.
 
Lietvārds, īpašības vārds un daļa skaitļa vārdu lokāmi līdzīgi.
Lokot mēs izmantojam jautājumus:
kas? kā? kam? ko? ar ko? kur?
Piemērs:
kas? - seši brūni čiekuri
kam? - sešiem brūniem čiekuriem
seši - skaitļa vārds
brūni - īpašības vārds
čiekuri - lietvārds
Darbības vārds mainās laikos un personās.
ko dara? ko darīja? ko darīs?
Piemērs:
ko daru? - lasu
ko darīju? - lasīju
ko darīšu? - lasīšu
Lai izteiktu domu, teikumā tiek lietoti dažādu vārdšķiru vārdi. Tie ir savstarpēji saistīti un dažādās formās.
Katrai no šīm vārdšķirām ir sava pamatforma - tā ir galvenā forma, kādā vārdi tiek rakstīti vārdnīcā.
Lietvārdam un īpašības vārdam šāda pamatforma ir vienskaitļa nominatīva forma, proti, tā ir forma, kas atbild uz jautājumu kas?.
Darbības vārds pamatformā atbild uz jautājumu ko darīt?.
 
Piemērs:
Baktērijas ļoti bieži sastāv tikai no vienas niecīgas šūnas.
 
Lietvārds
Īpašības vārds
Skaitļa vārds
Darbības vārds
baktērijas
šūnas
niecīgas
vienas
sastāv
baktērija
šūna
niecīga
divdesmit
sastāvēt