Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Teikuma palīglocekļi 3p.
2. Teikuma palīglocekļi 3p.