Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. Vienkāršs nepaplašināts teikums 6p.
2. Vienkārša teikuma uzbūve 6p.