18.
maijā
Eksāmens LATVIEŠU VALODĀ 12. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Zināšanas un prasmes, kas apgūstamas tēmas ietvaros

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Teikums Teikuma veidošanās. Vārdu saistījums teikumā. Patstāvīgi vārdi un palīgvārdi.
2. Teikumi pēc izteikuma mērķa Teikumu iedalījums pēc izteikuma mērķa. Teikuma beigu pieturzīme.
3. Teikuma gramatiskais centrs. Teikums Teikuma gramatiskais centrs. Vienkāršs nepaplašināts teikums un vienkāršs paplašināts teikums.
4. Vienlīdzīgi teikuma locekļi Vienlīdzīgu teikuma locekļu pazīmes. Pieturzīmju lietojums teikumā ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem (bezsaikļa un saikļu saistījumā).

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārdu savienojumu noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Vārdu savienojumu noteikšana.
2. Vārdu savienojumu analīze 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Vārdšķiru noteikšana.
3. Vārdu savienojumu shēmu noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Shēmai atbilstošu vārdu savienojumu atrašana tautasdziesmas divrindē.
4. Paskaidrojošā vārda noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Teikuma palīglocekļa, kas atbild uz jautājumu "kāds/kāda?" noteikšana. Risinājuma soļos dots arī mīklas atminējums.
5. Patstāvīgie vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Patstāvīgo vārdu noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā. Risinājuma soļos norādītas visu patstāvīgo vārdu vārdšķiras.
6. Palīgvārdi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Palīgvārdu noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā. Risinājuma soļos norādītas visu patstāvīgo vārdu vārdšķiras.
7. Teikuma beigu pieturzīme 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Teikuma beigu pieturzīmes ievietošana teikumā atbilstoši teikuma saturam.
8. Teikuma priekšmets 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Teikuma priekšmeta noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā, ja dots izteicējs.
9. Izteicējs 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izteicēja noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā, ja dots teikuma priekšmets.
10. Teikuma priekšmets 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Teikuma priekšmeta noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā. Risinājuma soļos dots arī izteicējs.
11. Izteicējs 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izteicēja noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā. Risinājuma soļos dots arī teikuma priekšmets un izteicēja jautājums.
12. Vienkāršs nepaplašināts teikums 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Vienkārša nepaplašināta teikuma pazīšana. Risinājuma soļos dota teikuma uzbūve visiem varianta teikumiem.
13. Teikuma virslocekļi 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Teikuma virslocekļu noteikšana. Risinājums soļos dots arī izteicēja jautājums.
14. Teikuma palīglocekļi 2. izziņas līmenis augsta 3p. Teikuma priekšmetu paskaidrojošā teikuma palīglocekļa (apzīmētāja) noteikšana. Risinājuma soļos dots teikuma gramatiskais centrs.
15. Teikuma palīglocekļi 2. izziņas līmenis augsta 3p. Izteicēju paskaidrojošā teikuma palīglocekļa noteikšana atbilstoši dotajam jautājumam. Risinājuma soļos dots teikuma gramatiskais centrs.
16. Teikuma palīglocekļi 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Teikuma priekšmetu paskaidrojošā teikuma palīglocekļa (apzīmētāja) noteikšana. Risinājuma soļos dots teikuma gramatiskais centrs.
17. Teikuma palīglocekļi 2. izziņas līmenis augsta 4p. Teikuma priekšmetu paskaidrojošā teikuma palīglocekļa (apzīmētāja) noteikšana. Risinājuma soļos dots teikuma gramatiskais centrs un otrs apzīmētājs, kurš paskaidro citu teikuma palīglocekli.
18. Vienlīdzīgi teikuma locekļi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jautājuma noteikšana vienlīdzīgiem teikuma locekļiem. Risinājuma soļos doti teikuma vienlīdzīgie teikuma locekļi.
19. Vienlīdzīgu teikuma locekļu saistība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Vienlīdzīgo teikuma locekļu noteikšana teikumā. Vienlīdzīgo teikuma locekļu saistījuma noteikšana teikumā. Risinājuma soļos dots pieturzīmju lietojuma skaidrojums un piemēri.
20. Vienlīdzīgi teikuma locekļi 2. izziņas līmenis augsta 4p. Pareiza pieturzīmju lietojuma noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem, kurus saista saiklis "un" vai kuri atdalīti ar komatu. Risinājuma soļos dots varianta nepareizā teikuma labojums un abu teikumu vienlīdzīgie teikuma locekļi.
21. Teikuma virslocekļi 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Teikuma virslocekļu un to pareiza pasvītrojuma noteikšana.
22. Teikuma virslocekļu pasvītrošana 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Pareizā virslocekļa pasvītrojuma noteikšana. Risinājuma soļos dots visa gramatiskā centra pareizs pasvītrojums.
23. Vienkāršs paplašināts teikums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Jautājumu noteikšana teikuma locekļiem.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teikuma beigu pieturzīme (2020) Citi vidēja 1p. Teikuma beigu pieturzīmes uzrakstīšana vienkāršam paplašinātam teikumam.
2. Klausīšanās (2016) Citi vidēja 2p.
3. Lasīšana (2019) Citi vidēja 7p. Darbību salikšana atbilstošā secībā, sasniedzot norādīto mērķi.
4. Lasīšana (2016) Citi vidēja 1p.
5. Teikuma gramatiskā centra noteikšana (2016) Citi vidēja 2p.
6. Vienkāršs teikums (2016) Citi vidēja 2p.
7. Valodas sistēmas izpratne I (2015) Citi vidēja 2p.
8. Valodas sistēmas izpratne II (2015) Citi vidēja 2p.
9. Darbs ar tekstu. Teikumu secība tekstā (2015) Citi vidēja 5p.
10. Darbs ar tekstu. Teksta sadalīšana teikumos (2015) Citi vidēja 3p.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teikumi pēc izteikuma mērķa Citi vidēja 10p. Teikuma pēc izteikuma mērķa noteikšana.
2. Teikumi pēc izteikuma mērķa Citi vidēja 2p. Teikuma pēc izteikuma mērķa noteikšana.
3. Teikuma priekšmets Citi vidēja 2p. Teikuma priekšmeta noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā. Risinājuma soļos dots viss teikuma gramatiskais centrs.
4. Izteicējs Citi vidēja 2p. Izteicēja noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā. Risinājuma soļos dots viss teikuma gramatiskais centrs.
5. Teikuma gramatiskais centrs Citi vidēja 4p. Teikuma gramatiskais centra noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā.
6. Teikuma virslocekļu pasvītrošana Citi vidēja 6p. Pareizā virslocekļa pasvītrojuma noteikšana. Risinājuma soļos dots visa gramatiskā centra pareizs pasvītrojums.
7. Vienkārša teikuma uzbūve Citi vidēja 6p. Vienkārša nepaplašināta un vienkārša paplašināta teikuma noteikšana. Risinājuma soļos dota uzbūve visiem varianta teikumiem.
8. Teikuma palīglocekļi Citi vidēja 3p. Izteicēju paskaidrojošā teikuma palīglocekļa noteikšana atbilstoši dotajam jautājumam. Risinājuma soļos dots teikuma gramatiskais centrs.
9. Teikuma palīglocekļi Citi vidēja 3p. Teikuma priekšmetu paskaidrojošā teikuma palīglocekļa noteikšana atbilstoši dotajam jautājumam. Risinājuma soļos dots teikuma gramatiskais centrs.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teikumi pēc izteikuma mērķa 00:00:00 vidēja 13p. Dažādu teikumu izteikuma mērķa noteikšana. Teikuma beigu pieturzīmes ievietošana atbilstoši teikuma izteikuma mērķim.
2. Teikuma gramatiskais centrs 00:15:00 vidēja 14p. Teikuma priekšmeta un izteicēja noteikšana vienkāršā paplašinātā teikumā. Teikuma virslocekļu pasvītrošana.
3. Teikuma palīglocekļi 00:00:00 vidēja 6p. Teikuma palīglocekļu, kas paskaidro teikuma virslocekļus, noteikšana.
4. Vienkārša teikuma uzbūve 00:00:00 vidēja 12p. Vienkārša nepaplašināta un vienkārša paplašināta teikuma atšķiršana.
5. Vienlīdzīgi teikuma locekļi 00:00:00 vidēja 8p. Vienlīdzīgu teikuma locekļu noteikšana teikumā, to jautājuma un saistības noteikšana. Pieturzīmju lietojums teikumā ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem.