Teorija

Uzdevumi

1. Patskaņu rakstība apstākļa vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Patskaņu rakstība lietvārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Divskanis o un patskanis o, ō

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Līdzskaņu balsīgums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Līdzskaņu balsīgums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Līdzskaņu skanīgums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Vārda fonētiskā analīze

Grūtības pakāpe: vidēja

12
8. Vārda fonētiskā analīze

Grūtības pakāpe: vidēja

14
9. Pozicionālās skaņu pārmaiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Pozicionālās skaņu pārmaiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Vēsturiskās skaņu pārmaiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Vēsturiskais līdzskaņa zudums

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Materiāli skolotājiem