Teorija

Uzdevumi

1. Vārda stilistiskā nokrāsa

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Vārdu emocionālā nokrāsa

Grūtības pakāpe: vidēja

8
3. Sinonīmu rinda

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Vārdu nozīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Vecvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Termini

Grūtības pakāpe: vidēja

12
7. Internacionālismi

Grūtības pakāpe: vidēja

6
8. Vietniekvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

5
9. Prievārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

5
10. Internacionālismi

Grūtības pakāpe: augsta

3

Testi

1. Zināšanu pārbaude

Grūtības pakāpe: vidēja

19
2. Zināšanu pārbaude

Grūtības pakāpe: vidēja

22
3. Zināšanu pārbaude

Grūtības pakāpe: vidēja

32

Materiāli skolotājiem