Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

32p.
1. Internacionālismi 6p.
2. Termini 12p.
3. Sinonīmu rinda 6p.
4. Vecvārdi 8p.