Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

22p.
1. Vārda stilistiskā nokrāsa 3p.
2. Vārdu emocionālā nokrāsa 8p.
3. Vārda stilistiskā nokrāsa 8p.
4. Vārdu nozīmes 3p.