Teorija

Līdzskaņi jeb konsonanti ir valodas skaņas, kuru izrunas laikā gaisa plūsma mutes dobumā sastop šķērsli.
Latviešu valodā ir 26 līdzskaņi:
b, c, č, d, dz, dž, f, g, ģ, h, j, k, ķ, l, ļ, m, n, ņ, p, r, s, š, t, v, z, ž
 
Pēc aktīvā runas orgāna līdzskaņus iedala lūpeņos un mēleņos.
 
Lūpeņi
Mēleņi
b, p, m, v, f
c, č, dz, dž, g, ģ, h, j, k, ķ, l, ļ, n, ņ, r, s, š, t, z, ž
 
Pēc trokšņa vai skaņas daudzuma līdzskaņus iedala troksneņos un skaneņos.
 
Troksneņi
Skaneņi
b, c, č, d, dz, dž, f, g, ģ, h, j, k, ķ, s, š, t, v, z, ž
l, ļ, m, n, ņ, r
 
Pēc balsīguma līdzskaņus iedala balsīgajos un nebalsīgajos.
Svarīgi!
Visi skaneņi ir balsīgi.
Balsīgie līdzskaņi
Nebalsīgie līdzskaņi
b, dz, dž, g, ģ, j, l, ļ, m, n, ņ, r, v, z, ž
c, č, f, h, k, ķ, p, t
 
Balsīgos un nebalsīgos troksneņus ir vieglāk atcerēties, iegaumējot to pārus.
 
Balsīgs
b
d
dz
g
ģ
z
ž
Nebalsīgs
p
t
c
č
k
ķ
s
š
 
Pāri neveido līdzskaņi v un j, kā arī līdzskaņi f un h, kas sastopami tikai aizgūtos vārdos.
 
Lielāko daļu līdzskaņu pieraksta ar vienu atbilstošu burtu.
Piemērs:
jūra, laiva, zeme
Līdzskaņus dz un pieraksta ar diviem burtiem.
Piemērs:
dzimtene, ems
Atsauce:
Kušķis J., Laua A., Lokmane I., Paegle D., Rudzīte M. Latviešu valoda 10. - 12. klase. R.: 1998,
140. lpp., 296 lpp.
Laua A. Latviešu literārās valodas fonētika. R.: 1997, 30. - 67. lpp., 160. lpp.
http://valoda.ailab.lv/latval/vidusskolai/fonetika/fon7.htm