Līdzskaņi jeb konsonanti ir valodas skaņas, kuru izrunas laikā gaisa plūsma mutes dobumā sastop šķērsli.
Latviešu valodā ir 26 līdzskaņi:
b, c, č, d, dz, dž, f, g, ģ, h, j, k, ķ, l, ļ, m, n, ņ, p, r, s, š, t, v, z, ž
 
Pēc aktīvā runas orgāna līdzskaņus iedala lūpeņos un mēleņos.
 
Lūpeņi
Mēleņi
b, p, m, v, f
c, č, dz, dž, g, ģ, h, j, k, ķ, l, ļ, n, ņ, r, s, š, t, z, ž
 
Pēc trokšņa vai skaņas daudzuma līdzskaņus iedala troksneņos un skaneņos.
 
Troksneņi
Skaneņi
b, c, č, d, dz, dž, f, g, ģ, h, j, k, ķ, s, š, t, v, z, ž
l, ļ, m, n, ņ, r
 
Pēc balsīguma līdzskaņus iedala balsīgajos un nebalsīgajos.
Svarīgi!
Visi skaneņi ir balsīgi.
Balsīgie līdzskaņi
Nebalsīgie līdzskaņi
b, d, dz, dž, g, ģ, j, l, ļ, m, n, ņ, r, v, z, ž
c, č, f, h, k, ķ, p, s, š, t
 
Balsīgos un nebalsīgos troksneņus ir vieglāk atcerēties, iegaumējot to pārus.
 
Balsīgs
b
d
dz
g
ģ
z
ž
Nebalsīgs
p
t
c
č
k
ķ
s
š
 
Pāri neveido līdzskaņi v un j, kā arī līdzskaņi f un h, kas sastopami tikai aizgūtos vārdos.
 
Lielāko daļu līdzskaņu pieraksta ar vienu atbilstošu burtu.
Piemērs:
jūra, laiva, zeme
Līdzskaņus dz un pieraksta ar diviem burtiem.
Piemērs:
dzimtene, ems
Atsauce:
Kušķis J., Laua A., Lokmane I., Paegle D., Rudzīte M. Latviešu valoda 10. - 12. klase. R.: 1998,
140. lpp., 296 lpp.
Laua A. Latviešu literārās valodas fonētika. R.: 1997, 30. - 67. lpp., 160. lpp.
http://valoda.ailab.lv/latval/vidusskolai/fonetika/fon7.htm