Uzdevumi

1. Patskaņu e,ē izruna

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Vārda uzsvars

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Līdzskaņa j mija

Grūtības pakāpe: vidēja

6
4. Līdzskaņu balsīguma noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Vārdu pārnešana jaunā rindā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Pozicionālās skaņu pārmaiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Viennozīmīgi un daudznozīmīgi vārdi

Grūtības pakāpe: zema

5
8. Vārda pamatnozīme un atvasinātā nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Barbarismi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Svešvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Sinonīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Materiāli skolotājiem