Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Patskaņu e,ē izruna 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
2. Vārda uzsvars 2. izziņas līmenis vidēja 4p.
3. Līdzskaņa j mija 2. izziņas līmenis vidēja 6p.
4. Līdzskaņu balsīguma noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 4p.
5. Vārdu pārnešana jaunā rindā 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
6. Pozicionālās skaņu pārmaiņas 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
7. Viennozīmīgi un daudznozīmīgi vārdi 1. izziņas līmenis zema 5p.
8. Vārda pamatnozīme un atvasinātā nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
9. Barbarismi 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
10. Svešvārdi 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
11. Sinonīmi 2. izziņas līmenis vidēja 1p.