28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Dialekts un sociolekts Dialekta un sociolekta vieta valodā: kopīgais un atšķirīgais.
2. Jauniešu valoda Priekšstata radīšana par dažādo terminu nozīmēm un to neviennozīmīgumu attiecībā uz jauniešu valodas jēdziena definēšanu.
3. Jauniešu valodas pamatiezīmes Jauniešu valodas pamatiezīmes un atšķirība no literārās valodas. Vārddarināšanā izmantotie valodas līdzekļi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Slenga vārdu aizvietošana ar literārās valodas vārdiem 1. izziņas līmenis zema 2 p. Slenga vārdu aizstāšana ar literārās valodas vārdiem.
2. Slenga vārdi daiļliteratūrā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Literāra teksta fragmentā saskata slenga vārdus.
3. Slenga vārdi un literārās valodas vārdi. Lietvārdi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aizstāj slenga vārdus ar atbilstošiem literārās valodas vārdiem.
4. Slenga vārdi un literārās valodas vārdi. Darbības vārdi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aizstāj slenga vārdus ar atbilstošiem literārās valodas vārdiem.
5. Slenga vārdi un literārās valodas vārdi. Īpašības vārdi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aizstāj slenga vārdus ar atbilstošiem literārās valodas vārdiem.
6. Jauniešu valodas raksturojums skolotāju un skolēnu auditorijās 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Darbs ar tekstu: detalizētā lasīšana, meklējot apgalvojuma novērtēšanai - PATIESS, APLAMS - nepieciešamos faktus.
7. Trīs būtiskākās jauniešu valodas iezīmes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Trīs būtiskāko jauniešu valodas iezīmju izvēle no dotā saraksta. Pētījuma respondentu viedoklis. Sava viedokļa izteikšana.
8. Slenga un literārās valodas sinonīmi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Slengismu un to nozīmes noteikšana teikumā.
9. Dažādas vārdu grupas slengā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Barbarismu, žargonismu un vulgārismu atšķiršana.
10. Tēmā lietoto svešvārdu pareizrakstība 1. izziņas līmenis zema 1 p. Vārdu pareizrakstības novērtēšana. Pareizo formu atšķiršana no kļūdainas rakstības.
11. Vārdu pārnešana jaunā rindā 1. izziņas līmenis zema 1 p. Detalizēta teksta lasīšana, meklējot pārnesto vārdu. Vārda dalījuma pārnešanai jaunā rindā novērtēšana.
12. Sintaktiskās konstrukcijas vienkāršā teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sintaktisko konstrukciju - vienlīdzīgu teikuma locekļu, divdabja teiciena un iesprauduma - saskatīšana vienkāršā teikumā.
13. Pieturzīmes vienkāršā teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Sintaktisko konstrukciju - vienlīdzīgu teikuma locekļu, divdabja teiciena un iesprauduma - saskatīšana vienkāršā teikumā un to atdalīšana ar pieturzīmēm no pārējās teikuma daļas.
14. Salikta teikuma uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Salikta teikuma atšķiršana: salikta sakārtota un salikta pakārtota teikuma uzbūves noteikšana un atšķiršana.
15. Pieturzīmes saliktā teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pieturzīmju lietojums saliktā sakārtotā un saliktā pakārtotā teikumā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Slenga un literārās valodas atbilstošie vārdi 00:30:00 vidēja 6 p. Slenga vārdu aizstāšana ar literārās valodas vārdiem.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jauniešu valodas īpatnības 00:40:00 vidēja 8 p. Jauniešu valodas pamatiezīmes un atšķirība no literārās valodas. Vārddarināšanā izmantotie valodas līdzekļi. Slenga vārdu aizstāšana ar literārās valodas vārdiem. Darbs ar tekstu: detalizētā lasīšana, meklējot apgalvojuma novērtēšanai - PATIESS, APLAMS - nepieciešamos faktus.