Grūtības pakāpe:
00:30:00
1. Slenga vārdu aizvietošana ar literārās valodas vārdiem 2p.
2. Slenga vārdi un literārās valodas vārdi. Lietvārdi 1p.
3. Slenga vārdi un literārās valodas vārdi. Darbības vārdi 1p.
4. Slenga vārdi un literārās valodas vārdi. Īpašības vārdi 1p.
5. Slenga un literārās valodas sinonīmi 1p.