Teorija

Uzdevumi

1. Ka un kad lietojums (ar izvēli)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Salikta teikuma veidi (ar izvēli)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Saikļi teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Pieturzīmes teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Salikta teikuma daļas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Pieturzīmes saliktā teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Palīgteikumu tipi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Palīgteikuma noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Frazeoloģismi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Palīgteikuma atšķiršana no virsteikuma

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Palīgteikuma noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Salikts teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Salikts teikums

Grūtības pakāpe: augsta

12

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Pieturzīmes dažādas uzbūves teikumos (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Pieturzīmes dažādas uzbūves teikumos (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Sintaktisko konstrukciju saskatīšana teikumā (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Pieturzīmes dažādas uzbūves teikumos (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Sintaktisko konstrukciju saskatīšana teikumā (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Pieturzīmes dažādas uzbūves teikumos (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Sintaktisko konstrukciju saskatīšana teikumā (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Pieturzīmes dažādas uzbūves teikumos (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Teikuma uzbūve (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Teikuma uzbūves noteikšana (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Pieturzīmes saliktā teikumā (2015)

Grūtības pakāpe: augsta

1
12. Pieturzīmes saliktā teikumā (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Salikts teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

7
2. Pieturzīmes teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Salikts teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

8
4. Salikts pakārtots teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Materiāli skolotājiem