Daudzi latvieši, gan pieaugušie, gan bērni, neatšķir vārdus ka un kad. Varbūt nav pat pamanījuši, ka tie ir divi dažādi vārdi?
Svarīgi!
Vārds ka ir saiklis, kas saista salikta pakārtota teikuma daļas.
Piemērs:
1. Pienāca vēsts, ka tēvs saslimis.
2. Ogu bija tik daudz, ka nevarēja nolasīt.
3. Viņš gāja tik ātri, ka nevarēja panākt.
4. Kas tas par draugu, ka nevar palīdzēt.
 
Izlasiet 1. teikumu! Tajā dota informācija par tēva slimību.
Pirmajā teikumā ka vietā ievieto kad! Vai jūti, ka mainās teikuma jēga?
Piemērs:
Pienāca vēsts, kad tēvs saslimis.
Šajā teikumā līdzās ziņai par tēva slimību - arī precizējums par laiku, kad tēvs saslimis, piemēram, trešdien, pirms nedēļas utt.
Svarīgi!
Vārds kad ir apstākļa vārds, kuru var lietot arī saikļa nozīmē.
Saista salikta pakārtota teikuma daļas, norādot uz laika attieksmi starp tām.
Piemērs:
Viņš gribēja uzzināt, kad vectēvs brauks ciemos.
Viņa nezina, kad māte nopirks jaunus zābakus.