Grūtības pakāpe:
1. Pieturzīmes saliktā teikumā 1 p.
2. Palīgteikumu tipi 1 p.
3. Palīgteikuma noteikšana 2 p.
4. Frazeoloģismi 1 p.
5. Teikuma analīze 3 p.