Grūtības pakāpe:
1. Palīgteikumu tipi 1 p.
2. Palīgteikuma noteikšana 2 p.
3. Ka un kad lietojums 2 p.