Grūtības pakāpe:
1. Salikta teikuma veidi 1 p.
2. Pieturzīmes saliktā teikumā 1 p.
3. Saikļi teikumā 1 p.
4. Pieturzīmes teikumā 1 p.
5. Pieturzīmes saliktā teikumā 1 p.
6. Salikta teikuma daļas 2 p.