Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Atslēgvārdi Kas ir teksta atslēgvārdi un ilustrācijas?
2. Apraksts. Domu karte Kā veidot un pierakstīt aprakstu?

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ko dara draugi? 1. izziņas līmenis zema 3p. Zina, ka cilvēku vārdi jaraksta ar lielo burtu, jo tie ir īpašvārdi. Veido loģisku teikumu, sasaista attēlu ar teikumu.
2. Manu draugu vārdi. Drukā! 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Raksta draugu vārdus ar lielo sākumburtu; pamato lielo sākumburtu lietojumu.
3. Draugu vārdi. Lielais sākumburts 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Drukā burtu vārda sākumā. Zina, ka cilvēku vārdus jāraksta ar lielo burtu, jo tie ir īpašvārdi. Cilvēku vārdus un uzvārdus pieraksta ar lielo sākuma burtu. (V.Li.3.)
4. Mans draugs. Teksts 3. izziņas līmenis augsta 6p. Mācās papildināt informaciju par savu draugu: vārds, vecums, izskats, viena vai divas rakstura īpašības, kopīgas intereses. Papildina teikumus. Vērtē to pēc vienkāršiem kritērijiem: zināma/nezināma; interesanta/garlaicīga; ticama/mazticama. Salīdzina ar personisko pieredzi.
5. Mans draugs. Tabula 3. izziņas līmenis augsta 4p. Mācās veidot atgādni par savu draugu: vārds, vecums, izskats, viena vai divas rakstura īpašības, kopīgas intereses. Atrod tekstā informāciju. Vērtē to pēc vienkāršiem kritērijiem: zināma/nezināma;interesanta/garlaicīga; ticama/mazticama. Salīdzina ar personisko pieredzi.(VL.3.1.1.9.)
6. Kā sauc princesi? 1. izziņas līmenis zema 1p. Latviešu valodas skaņu mācība. Zina, ka cilvēka vārdus raksta ar lielo sakumburtu. Pilnveido izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā. Macās lietot tastatūru.
7. Ko dara princese? 1. izziņas līmenis zema 1p. Atbild uz jautājumu (ko dara?). Papildina teikumu, izmantojot doto attēlu.
8. Izlaists vārds teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Mācās saskatīt vārdus, kuri atbild uz jautājumu - ko dara? Atrod loģiski saitītu vārdu.
9. Īpašības un pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saskata un lieto vārdus, kas nosauc īpašības un pazīmes.
10. Jautājumi: Kāds? Kada? Kas? Ko dara? 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Mācās saskatīt vārdus, kuri atbild uz jautājumiem: kas?, kāds?, ko dara?
11. Raksturo princesi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Mācās veidot aprakstu. Atceras, ka cilvēka vārdu raksta ar lielo sākumburtu.
12. Rotaļlietas krāsa 1. izziņas līmenis zema 1p. Raksturo rotaļlietu pēc krāsas.
13. Lelles apraksts 3. izziņas līmenis augsta 5p. Mācās veidot aprakstu. Atceras, ka cilvēka vārdu raksta ar lielo sākumburtu.
14. Rotaļlietu nosaukumi no zilbēm 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot veidot vārdus no zilbēm. Lasa precīzi vienzilbes, divzilbju un vairākzilbju vārdus.
15. Rotaļlietu nosaukumi teikumos 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot drukāt rakstītam tekstam attiecīgi tekstu.
16. Vārdi pamazinājuma formā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pārveido rotaļlietas nosaukumu un vārdu pamazināmā formā. Saskata jaunu vārdu darināšanas iespējas, darina vārdus. Saskata jaunu vārdu darināšanas iespējas, darina vārdus. (VL.3.3.1.5.)
17. Pasaku ilustrācijas I 1. izziņas līmenis zema 1p. Mācās saistīt tekstu ar informāciju, kura atklājas attēlos, ilustrācijās, noformējumā.
18. Pasaku ilustrācijas II 1. izziņas līmenis zema 1p. Mācās saistīt tekstu ar informāciju, kura atklājas attēlos, ilustrācijās, noformējumā.
19. Papildini teikumu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Meklē informāciju tekstā. Zina, ka teikums jāsāk rakstīt ar lielo burtu.
20. Atslēgvārdi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Attēli pasūtīti. Veido atslēgvārdu sarakstu.
21. Pasaku tēli 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Klausoties vienkāršas uzbūves tekstus, saprot tos kopumā, nosaka darbojošās personas. Iesaistās saziņā par dzirdēto un redzēto. (VL.3.1.1.2.)
22. Teksta izpratne. Apgalvojumi 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Klausoties vienkāršas uzbūves tekstus, saprot tos kopumā, nosaka darbojošās personas. Iesaistās saziņā par dzirdēto un redzēto. (VL.3.1.1.2.)
23. Teksta izpratne. Pabeidz teikumu! 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Klausoties vienkāršas uzbūves tekstus, saprot tos kopumā, nosaka darbojošās personas. Iesaistās saziņā par dzirdēto un redzēto. (VL.3.1.1.2.)

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valodas sistēmas izpratne. Citi augsta 2p. Mācās pazīt un saskatīt pretējas nozīmes vārdus. Izraksta no teksta vārdus ar pretējo nozīmi.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Salīdzināšana Citi vidēja 1p. Īpašības vārdu pārākās pakāpes veidošana
2. Rotaļlietu nosaukumi Citi vidēja 3p. Prot veidot vārdus no zilbēm. Lasa precīzi vienzilbes, divzilbju un vairākzilbju vārdus.
3. Jautājumi: kāds? kas? ko dara? Citi vidēja 3p. Mācās saskatīt vārdus, kuri atbild uz jautājumiem: kas?, kāds?,ko dara?

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mani draugi 00:30:00 vidēja 15p. Testā iekļauti uzdevumi par īpašvārdu rakstību, drauga aprakstu.
2. Manas rotaļlietas 00:30:00 vidēja 13p. Testā iekļauti uzdevumi par rotaļlietām. Rotalļietu nosaukumu rakstība, raksturojums, pamazinājuma forma.
3. Literārā teksta tēli, saturs 00:30:00 vidēja 6p. Noslēguma tests par tēmu – literāra teksta tēli, saturs.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pazīstu, zinu, protu 00:30:00 vidēja 20p. Testā apvienoti uzdevumi, kur skolēns pielieto prasmi rakstīt draugu vārdus, apkopot informāciju par draugu, mācās atšķirt vardus, kuri atbild uz jautājumiem: kas? ko dara?, kāds?