Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Atslēgvārdi Kas ir teksta atslēgvārdi un ilustrācijas?
2. Apraksts. Domu karte Kā veidot un pierakstīt aprakstu?

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ko dara draugi? 1. izziņas līmenis zema 3 p. Zina, ka cilvēku vārdi jaraksta ar lielo burtu, jo tie ir īpašvārdi. Veido loģisku teikumu, sasaista attēlu ar teikumu.
2. Manu draugu vārdi. Drukā! 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Raksta draugu vārdus ar lielo sākumburtu; pamato lielo sākumburtu lietojumu.
3. Draugu vārdi. Lielais sākumburts 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Drukā burtu vārda sākumā. Zina, ka cilvēku vārdus jāraksta ar lielo burtu, jo tie ir īpašvārdi. Cilvēku vārdus un uzvārdus pieraksta ar lielo sākuma burtu. (V.Li.3.)
4. Mans draugs. Teksts 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Mācās papildināt informaciju par savu draugu: vārds, vecums, izskats, viena vai divas rakstura īpašības, kopīgas intereses. Papildina teikumus. Vērtē to pēc vienkāršiem kritērijiem: zināma/nezināma; interesanta/garlaicīga; ticama/mazticama. Salīdzina ar personisko pieredzi.
5. Mans draugs. Tabula 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Mācās veidot atgādni par savu draugu: vārds, vecums, izskats, viena vai divas rakstura īpašības, kopīgas intereses. Atrod tekstā informāciju. Vērtē to pēc vienkāršiem kritērijiem: zināma/nezināma;interesanta/garlaicīga; ticama/mazticama. Salīdzina ar personisko pieredzi.(VL.3.1.1.9.)
6. Kā sauc princesi? 1. izziņas līmenis zema 1 p. Latviešu valodas skaņu mācība. Zina, ka cilvēka vārdus raksta ar lielo sakumburtu. Pilnveido izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā. Macās lietot tastatūru.
7. Ko dara princese? 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atbild uz jautājumu (ko dara?). Papildina teikumu, izmantojot doto attēlu.
8. Izlaists vārds teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Mācās saskatīt vārdus, kuri atbild uz jautājumu - ko dara? Atrod loģiski saitītu vārdu.
9. Īpašības un pazīmes 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saskata un lieto vārdus, kas nosauc īpašības un pazīmes.
10. Jautājumi: Kāds? Kāda? Kas? Ko dara? 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Mācās saskatīt vārdus, kuri atbild uz jautājumiem: kas?, kāds?, ko dara?
11. Raksturo princesi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Mācās veidot aprakstu. Atceras, ka cilvēka vārdu raksta ar lielo sākumburtu.
12. Rotaļlietas krāsa 1. izziņas līmenis zema 1 p. Raksturo rotaļlietu pēc krāsas.
13. Lelles apraksts 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Mācās veidot aprakstu. Atceras, ka cilvēka vārdu raksta ar lielo sākumburtu.
14. Rotaļlietu nosaukumi no zilbēm 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot veidot vārdus no zilbēm. Lasa precīzi vienzilbes, divzilbju un vairākzilbju vārdus.
15. Rotaļlietu nosaukumi teikumos 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot drukāt rakstītam tekstam attiecīgi tekstu.
16. Vārdi pamazinājuma formā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pārveido rotaļlietas nosaukumu un vārdu pamazināmā formā. Saskata jaunu vārdu darināšanas iespējas, darina vārdus. Saskata jaunu vārdu darināšanas iespējas, darina vārdus. (VL.3.3.1.5.)
17. Pasaku ilustrācijas I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Mācās saistīt tekstu ar informāciju, kura atklājas attēlos, ilustrācijās, noformējumā.
18. Pasaku ilustrācijas II 1. izziņas līmenis zema 1 p. Mācās saistīt tekstu ar informāciju, kura atklājas attēlos, ilustrācijās, noformējumā.
19. Papildini teikumu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Meklē informāciju tekstā. Zina, ka teikums jāsāk rakstīt ar lielo burtu.
20. Atslēgvārdi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Attēli pasūtīti. Veido atslēgvārdu sarakstu.
21. Pasaku tēli 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Klausoties vienkāršas uzbūves tekstus, saprot tos kopumā, nosaka darbojošās personas. Iesaistās saziņā par dzirdēto un redzēto. (VL.3.1.1.2.)
22. Teksta izpratne. Apgalvojumi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Klausoties vienkāršas uzbūves tekstus, saprot tos kopumā, nosaka darbojošās personas. Iesaistās saziņā par dzirdēto un redzēto. (VL.3.1.1.2.)
23. Teksta izpratne. Pabeidz teikumu! 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Klausoties vienkāršas uzbūves tekstus, saprot tos kopumā, nosaka darbojošās personas. Iesaistās saziņā par dzirdēto un redzēto. (VL.3.1.1.2.)

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valodas sistēmas izpratne. Citi augsta 2 p. Mācās pazīt un saskatīt pretējas nozīmes vārdus. Izraksta no teksta vārdus ar pretējo nozīmi.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Salīdzināšana Citi vidēja 1 p. Īpašības vārdu pārākās pakāpes veidošana
2. Rotaļlietu nosaukumi Citi vidēja 3 p. Prot veidot vārdus no zilbēm. Lasa precīzi vienzilbes, divzilbju un vairākzilbju vārdus.
3. Jautājumi: kāds? kas? ko dara? Citi vidēja 3 p. Mācās saskatīt vārdus, kuri atbild uz jautājumiem: kas?, kāds?,ko dara?

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mani draugi 00:30:00 vidēja 15 p. Testā iekļauti uzdevumi par īpašvārdu rakstību, drauga aprakstu.
2. Manas rotaļlietas 00:30:00 vidēja 13 p. Testā iekļauti uzdevumi par rotaļlietām. Rotalļietu nosaukumu rakstība, raksturojums, pamazinājuma forma.
3. Literārā teksta tēli, saturs 00:30:00 vidēja 6 p. Noslēguma tests par tēmu – literāra teksta tēli, saturs.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pazīstu, zinu, protu 00:30:00 vidēja 20 p. Testā apvienoti uzdevumi, kur skolēns pielieto prasmi rakstīt draugu vārdus, apkopot informāciju par draugu, mācās atšķirt vardus, kuri atbild uz jautājumiem: kas? ko dara?, kāds?