Atslēgvārdi ir teksta satura galvenie vārdi, kuri palīdz atcerēties teksta saturu. Tie ir īpaši vārdi, ko izraugās vai izdomā, lai norādītu uz kaut ko svarīgu pasakā, stāstā, kas jāatceras.
Lasi pasaku! Kādi varētu būt pasakas atslēgvārdi? Kāpēc?
 
Latviešu tautas pasaka "Sisenis un skudra"
 
Reiz kaimiņos dzīvoja sisenis un skudra. Skudra bija čakla un strādīga, bet sisenis gan ar šo tikumu
nevarēja lepoties. Kad pienāca vasara, skudra taisīja sev māju un gādāja ziemai pārtiku – līdz rudenim sakrāja pilnum pilnus visus kambarus. Sisenis tikmēr lēkāja, dziedāja un priecājās, par ziemu nemaz nedomādams.
Vasara drīz pagāja. Sākās lietains un auksts laiks. Skudra nu dzīvoja savā mājā paēdusi un siltumā, bet sisenis izsalcis drebinājās ārā salā, jo tam nebija nedz mājas, kur sasildīties, nedz kumosa, ar
ko izsalkumu remdēt. Badā novārdzis, viņš pēdīgi gāja pie skudras un pazemīgi lūdza: “Mīļā skudriņ, izpalīdzi man! Iedod man kaut kripatiņu, citādi es aiz bada nomiršu.”
“Bet ko tu pa vasaru darīji, ka nesagādāji sev pārtiku?” skudra šim vaicāja.
“Ko nu tur lielu darīju – dziedāju un lēkāju, un par ziemu nemaz nedomāju,” sisenis atbildēja.
“Kāds tu sliņķis! Visu vasaru nodzīvojis bez darba! Un neesi domājis par to, kā būs aukstajā ziemas
laikā!”
“Skudriņ, palīdzi man! Apsolu, ka nākamajā vasarā celšu sev māju un pats sev gādāšu pārtiku
ziemai.”
Skudriņa uzklausīja siseņa solījumus, iedeva tam pajumti un paēdināja.
 
Atslēgvārdi – vasara, čakla, skudra, sisenis, slinks, lēkāja, ziema, aukstums, bads, solījums.
 
Teksta saturu palīdz atcerēties arī pasakas ilustrācijas. Lasot pasaku, tu vari zīmēt secīgas notikumu ilustrācijas.
 
sienazis_un_skudra_3.png
 
sienazis_un_skudra_4.png
 
 sienazis_un_skudra_5.png
 
sienazis_un_skudra_1.png
 
sienazis_un_skudra_2.png