Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Pasakas Izprot pasakas jēdzienu. Iepazīst pasaku veidus.
2. Sakāmvārdi Izprot sakāmvārda jēdzienu.
3. Vārdu grupēšana Izprot, ka vārdus grupē pēc to kopīgām pazīmēm. Izprot, kuri vārdi nosauc priekšmetus, kuri - dzīvas būtnes.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pasakas galvenie varoņi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lasa pasaku. Atrod pasakas saturam atbilstošu virsrakstu.
2. Pasakas saturam atbilstošs virsraksts 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lasa pasaku. Atrod pasakas saturam atbilstošu virsrakstu.
3. Latviešu tautas pasaka. Lasīšana ar izpratni. Jautājumi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lasa pasaku. Atzīmē jautājumus, uz kuriem pasakā var atrast atbildes.
4. Latviešu tautas pasaka. Apzināta lasītprasme. Apgalvojumi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lasa latviešu tautas pasaku un nosaka, kuri apgalvojumi atbilst pasakas saturam.
5. Latviešu tautas pasaka 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Lasītprasme. Notikumu secība
6. Dzīvnieku pasaka. Klausīšanās 1. izziņas līmenis vidēja 5 p. Klausās pasaku un ievieto tekstā trūkstošos vārdus.
7. Latviešu tautas pasaka. Klausīšanās. Notikumu secība 1. izziņas līmenis vidēja 5 p. Klausās pasaku. Sakārto attēlus notikumu secībā.
8. Pasaka.Teikuma beigu pieturzīmes 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Lasa pasaku un ievieto atbilstošas teikuma beigu pieturzīmes.
9. Vērtības pasakā 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Lasa pasaku un vērtības. Atrod pasakas galvenajai domai atbilstošu vērtību.
10. Sakāmvārda nozīme 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lasa sakāmvārdu un izvēlas tam atbilstošu skaidrojumu.
11. Sakāmvārds. Teikuma veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Sakārto vārdus pareizā secībā, veidojot teikumu - sakāmvārdu.
12. Sakāmvārds. Norakstīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Noraksta teikumu - sakāmvārdu, ievērojot atstarpes starp vārdiem.
13. Pasakas galvenā doma. Sakāmvārds 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Lasa pasaku un sakāmvārdus. Atrod pasakas galvenajai domai atbilstošu sakāmvārdu.
14. Dzīvas būtnes un priekšmeti 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka, vai vārds nosauc dzīvu būtni vai priekšmetu.
15. Dzīvas būtnes un priekšmeti. Izvēle no saraksta 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka vārdus, kas nosauc priekšmetus un dzīvas būtnes.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pasakas saturam atbilstošs virsraksts Citi vidēja 1 p. Lasa pasaku. Atrod pasakas saturam neatbilstošu virsrakstu.
2. Sadzīves pasaka. Trūkstošie vārdi Citi vidēja 4 p. Lasa pasaku un izvēlas no dotajiem trūkstošos vārdus.
3. Sakāmvārda nozīme Citi vidēja 1 p. Lasa sakāmvārda skaidrojumu un izvēlas tam atbilstošu sakāmvārdu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pasakas 00:30:00 vidēja 4 p. Ar izpratni lasa dažāda veida latviešu tautas pasakas - nosaka galvenos varoņus, saturam atbilstošus jautājumus, virsrakstu. Izprot pasakas galveno domu.
2. Sakāmvārdi 00:30:00 vidēja 7 p. Izprot sakāmvārdos izteikto domu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pasakas. Sakāmvārdi. Vārdu grupēšana 00:40:00 vidēja 13 p. Ar izpratni lasa dažāda veida pasakas, sakāmvārdus. Grupē vārdus - priekšmeti un dzīvas būtnes.