Visi vārdi, kas ir valodā, tiek dalīti grupās. Katrā grupā ir vārdi ar kopīgu pazīmi.
   Kopīgā pazīme
 lasīt, vingrot, spēlēties, ēst  darbība
 pieci, viens, nulle, desmit  skaits
 balts, apaļš, mazs, priecīgs  īpašība
 grāmata, zīmulis, mašīna, karote  lietas
 cilvēks, kaķis, Juris, skolotājs  dzīvas būtnes
 
Valodā ir vārdi, kas nosauc dzīvas būtnes, piemēram, meitene, suns, mārīte, skolotāja.

Shutterstock_2018571389_girl_meitene.jpg Shutterstock_1823409425_dog_suns.jpg Shutterstock_1034008732_ladybug_mārīte.jpg Shutterstock_1104967031_teacher_skolotāja.jpg

Valodā ir vārdi, kas nosauc priekšmetus, piemēram, gulta, zīmulis, mašīna, grāmata.

Shutterstock_1621761547_bed_gulta.jpg Shutterstock_318657086_pencil_zīmulis.jpg canadianPhotographer56 Shutterstock_car_mašīna.jpg Shutterstock_219977896_book_grāmata.jpg
Vārdus, kuri nosauc dzīvas būtnes un priekšmetus, sauc par lietvārdiem.
Vārdu grupēšana pēc dažādām pazīmēm. Video skaties šeit!
Atsauce:
 
Mašīna: canadianPhotographer56 / Shutterstock.com
https://www.tavaklase.lv, Izglītojoša vietne, Mācību video, Vārdu grupēšana pēc dažādām pazīmēm