Teorija

Visi vārdi, kas ir valodā, tiek dalīti grupās. Katrā grupā ir vārdi ar kopīgu pazīmi.
  Kopīgā pazīme
 lasīt, vingrot, spēlēties, ēst darbība
 pieci, viens, nulle, desmit skaits
 balts, apaļš, mazs, priecīgs īpašība
 grāmata, zīmulis, mašīna, karote lietas
 cilvēks, kaķis, Juris, skolotājs dzīvas būtnes
 
Valodā ir vārdi, kas nosauc dzīvas būtnes, piemēram, meitene, suns, mārīte, skolotāja.

meitene.png suns.png mārīte.png skolotaja.png

Valodā ir vārdi, kas nosauc priekšmetus, piemēram, gulta, zīmulis, mašīna, grāmata.

gulta.png zimulis.png masina.png grāmata.png
Vārdus, kuri nosauc dzīvas būtnes un priekšmetus, sauc par lietvārdiem.
Vārdu grupēšana pēc dažādām pazīmēm. Video skaties šeit!
Atsauce:
https://www.tavaklase.lv, Izglītojoša vietne, Mācību video, Vārdu grupēšana pēc dažādām pazīmēm