Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Sengrieķu teātra pirmsākumi Sengrieķu teātra pirmsākumi - dievu kulti
2. Sengrieķu teātra izrādes Sengrieķu teātra izrāžu raksturojums
3. Sengrieķu teātra iekārtojums Sengrieķu teātra iekārtojums, būvi veidojošie elementi
4. Sengrieķu dramaturģija 5.gs.p.m.ē. Sengrieķu dramaturģijas 5.gs. p.m.ē. raksturīgās iezīmes
5. Teātris Itālijā 16.-17.gs. 16.-17.gs.teātris Itālijā. Delartiskā komēdija
6. Teātris Spānijā 16.-17.gs. Teātra raksturojums

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sengrieķu teātra pirmsākumi 1. izziņas līmenis zema 2p. Dramaturģijas uzplaukums,žanri,teātra nozīme,dievu kulti
2. Eleisīnas mistērijas 1. izziņas līmenis zema 1p. Eleisīnas mistēriju raksturīgās iezīmes
3. Dionīss, Dionīsa kults 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Loģikas ķēdīte - atzīmē lieko elementu, kurš neattiecas uz Dionīsa kultu
4. Lielie Dionīsiji 1. izziņas līmenis zema 2p. Lielo Dionīsiju norise
5. Lielo Dionīsiju dramaturgu sacīkstes 1. izziņas līmenis zema 2p. Iestudējumi,to saturs
6. Lugu iestudēšana 1. izziņas līmenis zema 2p. Aktieri, koris, iestudējumu finansiālais atbalsts
7. Sengrieķu teātra iekārtojums 1. izziņas līmenis zema 2p. Sengrieķu teātra izbūves vieta, galvenā teātra daļa
8. Sengrieķu teātri veidojošās daļas 1. izziņas līmenis zema 1p. Aktieru ģērbtuve, dekorāciju izvietošanas vieta, ejas aktieriem un skatītājiem, to simboliskā nozīme
9. Sengrieķu teātra celtne 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Attēlu tests
10. Sengrieķu dramaturga daiļrade 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Sengrieķu dramaturga daiļrades raksturojums
11. Sengrieķu dramaturģija 2. izziņas līmenis vidēja 3p. 5.gs.p.m.ē. sengrieķu dramaturgu lugas
12. 5.gs.p.m.ē. sengrieķu dramaturgi 2. izziņas līmenis vidēja 4p. 5.gs.p.m.ē. sengrieķu dramaturgu biogrāfijas un daiļrades raksturīgās iezīmes
13. Delartiskā komēdija 1. izziņas līmenis zema 2p. Delartiskās komēdijas raksturīgās iezīmes
14. Masku grupas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Ziemeļu vai dienvidu masku grupas
15. Ziemeļu jeb venēciešu maskas 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Attēlu tests - kura no venēciešu tipa maskām vērojama dotajā attēlā

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sengrieķu teātra pirmsākumi, Lielie Dionīsiji 06:00:00 vidēja 7p. Sengrieķu dievu kulti, mistērijas, Lielo Dionīsiju norise, traģēdija, ditirambi
2. Lielie Dionīsiji, sengrieķu teātra izrādes 08:00:00 vidēja 7p. Lielo Dionīsiju norise,sengrieķu teātra izrāžu raksturīgās iezīmes,dramaturgu sacīkstes
3. Sengrieķu teātra celtne 06:00:00 vidēja 6p. Sengrieķu teātra celtni veidojošie elementi
4. 5.gs.p.m.ē. sengrieķu dramaturģija 10:00:00 vidēja 9p. 5.gs.p.m.ē. sengrieķu dramaturģijas raksturīgās iezīmes
5. Teātris Itālijā 16.-17.gadsimtā 10:00:00 vidēja 10p. Delartiskā komēdija

Mājasdarbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sengrieķu teātra izrādes, teātra celtne 20:00:00 vidēja 12p. Teorija:1.Sengrieķu teātra izrāžu raksturojums, 2. Sengrieķu teātra celtne. Uzdevumi: 1.Lielie Dionīsiji, 2. Lielo Dionīsiju dramaturgu sacīkstes, 3. Lugu iestudēšana, 4. Sengrieķu teātra iekārtojums, 5.Sengrieķu teātri veidojošās daļas, 6. Dionīsa teātris, 7. Sengrieķu teātris-attēlu tests.
2. 5.gs.p.m.ē. sengrieķu dramaturģija 20:00:00 vidēja 10p. Teorija: Sengrieķu dramaturģija. Uzdevumi: 1. Sengrieķu traģēdiju raksturojums, 2. Sengrieķu dramaturga daiļrade, 3. Sengrieķu dramaturgu biogrāfijas un daiļrades raksturojums, 4. Sengrieķu dramaturgu daiļrades raksturīgās iezīmes, 5. Sengrieķu dramaturgu darbi.
3. Teātris Itālijā, delartiskā komēdija 20:00:00 vidēja 11p. Teorija: Teātris Itālijā 16.-17.gadsimtā. Uzdevumi: 1.Delartiskās komēdijas raksturojums, 2.Ziemeļu jeb venēciešu masku grupa, 3. Delartiskās komēdijas aktieru darba specifika, iestudējumu struktūra, 4. Ziemeļu un dienvidu masku grupas, 5.Dienvidu jeb neapolitāņu masku grupas maskas.