Grūtības pakāpe:
06:00:00

Visi uzdevumi:

6p.
1. Sengrieķu teātra iekārtojums 2p.
2. Sengrieķu teātra iezīmes 1p.
3. Sengrieķu teātri veidojošās daļas 1p.
4. Sengrieķu teātra celtne 2p.