Grūtības pakāpe:
08:00:00

Visi uzdevumi:

7p.
1. Lielie Dionīsiji 2p.
2. Lielo Dionīsiju dramaturgu sacīkstes 2p.
3. Lugu iestudēšana 2p.
4. Sengrieķu teātra iezīmes 1p.