Grūtības pakāpe:
06:00:00

Visi uzdevumi:

7p.
1. Sengrieķu teātra pirmsākumi 2p.
2. Eleisīnas mistērijas 1p.
3. Dionīss, Dionīsa kults 3p.
4. Traģēdija, Lielie Dionīsiji, ditirambi 1p.