Teātris Spānijā 16.-17.gadsimtā
"Spānijā teātriem bija īpašā nozīme, jo tā bija vienīgā vieta, kur pulcējās dažādu sabiedrības slāņu pārstāvji. Teātru izteiksmes veids cilvēkiem bija tuvs un saprotams. Līdz 17.gadsimta divdesmitajiem gadiem spāņu teātros vēl valdīja renesanses ietekmes. Tas bija ļoti svarīgs laikposms spāņu teātru vēsturē, tas bija teātru veidošanās un brieduma laiks.
 
17.gadsimta vidū teātros vērojams pagrimums. Tika iestudētas galvenokārt viencēliena lugas, kas veltītas "svētajam sakramentam", lai stiprinātu tautas reliģisko pārliecību. Tajā pašā laikā ļoti populāri kļuva publiskie teātri, kuros uzstājās pusprofesionālie aktieri. Trupas vadītājs vienlaikus bija direktors un lugu autors. Ieejas maksa nebija augsta, kontrole - barga, toties publika bija nemierīga un skaļa.
Teātrus atvēra pusdienlaikā un slēdza līdz ar krēslas iestāšanos. No divpadsmitiem līdz diviem dienā pārdeva biļetes titulētām personām, kavalieriem un citiem augstdzimušajiem, kuri izvietojās ložās un uz soliem. Mūkiem šī izprieca bija liegta. Ar 1613.gadu šis aizliegums tika attiecināts arī uz sievietēm. Taču augstmaņu protesti panāca, ka šo likumu atcēla.
 
Īsta cīņa pret teātri sākās 17.gadsimta četrdesmitajos gados. Pēc karalienes Izabellas nāves (1644) Madrides teātrus slēdza. No jauna tie sāka darboties 1649.gadā - vispirms Madridē, pēc tam arī citas pilsētās. Tomēr tās nepavisam nebija pēdējās sankcijas, jo 1665.gadā pēc karaļa Filipa 4 nāves teātri atkal tika slēgti. Kad pēc 15 gadiem nolēma tos atjaunot, lai izveidotu galma teātri, aktieru pietika tikai trim trupām."1
 
Lope_de_Rueda.png
Lope de Rueda (1510-1565)
 
Spāņu dramaturgs un aktieris, dzimis Seviljā. 1544.gadā viņa vārds pirmo reizi tiek minēts izrādes dalībnieku sarakstā. Laika posmā no 1558.gada līdz 1561.gadam vadīja ceļojošo teātra trupu. Šī trupa iestudēja viņa lugas Seviljā, Kordovā, Valensijā.
 
Lope de Rueda uzrakstījis 4 komēdijas, desmit dialogus prozā un divus dialogus dzejā. de Rueda savus darbus rakstīja publikai no zemākajiem sabiedrības slāņiem.
Lugu sižetu pamatā ir ainas no ikdienas dzīves, kas asprātīgi pārveidotas iestudējumu vajadzībām. Dialogu pamatā ir nelielas ainiņas, kuru mērķis - izklaidēt publiku.
Katra viņa luga sākas ar nelielu ievadu jeb prologu, kurā tiek īsi izklāstīts sižets. Lugu noslēgumā vienmēr tiek izstāstīts kāds joks vai izteikta atvainošanās publikai.
 
lope-de-vega.jpg 
Lope de Vega (1562-1635)
 
Spāņu dzejnieks, dramaturgs un prozas meistars. Uzrakstījis aptuveni 1800 lugas, no kurām tikai 425 saglabājušās līdz mūsdienām.
Lope de Vega ieviesa pārmaiņas teātrī, atsakoties no vispārpieņemtās vietas, laika un darbības vienotības, savos darbos izmantojot tikai darbības vienotības principu. Savās lugās viņš apvienoja traģisko un komisko, radot klasisku spāņu drāmas veidu.
Liela nozīme de Vegas lugās ir kalpiem, kuri veido paralēlu sižeta līniju. Viņa lugās kalpi ir asprātīgi, atjautīgi cilvēki, kuri vienmēr pratīs īstajā brīdī pateikt kādu asprātīgu tautas sakāmvārdu. Tieši šie personāži sakoncentrē uz sevi lugas komisko līniju.
 
"Lope de Vega izmantoja divus lugu veidus - komēdiju un svēto uzvedumu. Dažkārt viņa lugas bija īstas traģēdijas, citkārt - varoņdrāmas vai dzirkstoša humora pilnas komēdijas. Arī to sižetiskais diapazons bija visai plašs. Tajās atspoguļojās Spānijas vēsture, cilvēces vēsture, dažādu sociālo slāņu dzīve, aptverot periodu no Bībelē pieminētās pasaules radīšanas līdz rakstnieka paša laikam.
Viņa valoda bija universāla, jo Lope de Vega viegli un brīvi izmantoja dažnedažādus runas stilus un izteiksmes veidus. Viena no populārākajām viņa lugām "Avju gans" (1612-1613) kļuva par īstu himnu brīvības mīlestībai. Lope de Vega slavināja visu uzvarošo mīlestību ("Suns uz siena kaudzes", 1613-1618). Viņa lugas rakstītas dzejā, izmantojot brīvo pantu, tautas romances un soneta formas."1
 
Lopes de Vegas lugu struktūra veidota tā, ka mierīgi plūstošo dzīves ritmu pārtrauc kāds notikums, kas izraisa pārdzīvojumus līdz traģisma pakāpei. Sižetam attīstoties, uzliesmojošās kaislības un brīvā rīcība tiek apslāpēta un pakļauta likumiem un katoļu baznīcas morālei. Mīlas intriga, tās attīstība un atrisinājums ir de Vegas lugu pamatā. Mīlestība un tās izraisītie pārdzīvojumi dod iespēju parādīt visu cilvēka instinktu un rīcības diapazonu, tādējādi ļaujot parādīt cilvēka atšķirīgo izturēšanos sabiedrībā un ģimenē, nodemonstrējot politisko un reliģisko uzskatu nozīmi sava laika sabiedrībā.
 
Atsauce:
1. Jauno laiku kultūras vēsture vidusskolām/Mārīte Lapiņa, Daina Blūma, Ligita Zitāne. - Rīga: RaKa, 1999. - 270 lpp. :il.: 90., 110.lpp.
http://en.wikipedia.org/wiki/Lope_de_Rueda
 
Attēli:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lope_de_Rueda.png
http://barrocoalomoderno.wordpress.com/category/autores/