Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Termodinamikas pamatjēdzieni Reakciju siltumefekts, Iekšējā enerģija, Rašanās siltums jeb Entalpija.
2. Hesa likums Hesa likums un tā izmantošana termoķīmijas aprēķinos
3. Entropija. Trutona likums Jēdziens par entropiju. Entropijas izmaiņas aprēķināšana. Trutona likums
4. Gibsa enerģija Apskats par brīvo enerģiju

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Termodinamikas pamati 1. izziņas līmenis zema 1 p. Reakcijas entalpiju izmaiņas aprēķins.
2. Temodinamikas pamati 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vielas entalpijas aprēķins, ja ir dota reakcijas entalpijas izmaiņa.
3. Termodinamikas pamati 1. izziņas līmenis zema 1 p. Apskats par termodinamiku
4. Hesa likums 1. izziņas līmenis zema 5 p. Apskats par Hesa likumu.
5. Entropija 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vielas entropijas aprēķins, ja ir dota reakcijas entropijas izmaiņa
6. Gibsa enerģija 1. izziņas līmenis zema 1 p. Gibsa enerģijas aprēķins izmantojot entalpiju un entropiju datus
7. Gibsa enerģija 1. izziņas līmenis zema 1 p. Gibsa enerģijas datu pielietojums aprēķinos

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Termodinamika 00:00:00 vidēja 7 p. Apskats par termodinamiku
2. Termodinamika 00:00:00 vidēja 6 p. Termodinamikas pamati, Hesa likums
3. Termodinamika 00:00:00 vidēja 3 p. Termodinamikas pamati, Entalpija, Entropija, Gibsa enerģija