Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Termodinamikas pamatjēdzieni Reakciju siltumefekts, Iekšējā enerģija, Rašanās siltums jeb Entalpija.
2. Hesa likums Hesa likums un tā izmantošana termoķīmijas aprēķinos
3. Entropija. Trutona likums Jēdziens par entropiju. Entropijas izmaiņas aprēķināšana. Trutona likums
4. Gibsa enerģija Apskats par brīvo enerģiju

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Termodinamikas pamati 1. izziņas līmenis zema 1p. Reakcijas entalpiju izmaiņas aprēķins.
2. Temodinamikas pamati 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vielas entalpijas aprēķins, ja ir dota reakcijas entalpijas izmaiņa.
3. Termodinamikas pamati 1. izziņas līmenis zema 1p. Apskats par termodinamiku
4. Hesa likums 1. izziņas līmenis zema 5p. Apskats par Hesa likumu.
5. Entropija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Entropijas datu pielietojums aprēķinos
6. Entropija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vielas entropijas aprēķins, ja ir dota reakcijas entropijas izmaiņa
7. Gibsa enerģija 1. izziņas līmenis zema 1p. Gibsa enerģijas aprēķins izmantojot entalpiju un entropiju datus
8. Gibsa enerģija 1. izziņas līmenis zema 1p. Gibsa enerģijas datu pielietojums aprēķinos

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Termodinamika 00:00:00 vidēja 8p. Apskats par termodinamiku
2. Termodinamika 00:00:00 vidēja 6p. Termodinamikas pamati, Hesa likums
3. Termodinamika 00:00:00 vidēja 4p. Termodinamikas pamati, Entalpija, Entropija, Gibsa enerģija