Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4p.
1. Temodinamikas pamati 1p.
2. Entropija 1p.
3. Entropija 1p.
4. Gibsa enerģija 1p.