Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Termodinamikas pamati 1p.
2. Hesa likums 5p.