Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8p.
1. Temodinamikas pamati 1p.
2. Hesa likums 5p.
3. Entropija 1p.
4. Gibsa enerģija 1p.