23. maijs - ĶĪMIJA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Hesa likums
Termoķīmisko aprēķinu pamatā ir likums, ko 1840.gadā formulēja H.Hess:
Vairāku citu citai sekojošu ķīmisko reakciju summārais siltumefekts vienāds ar jebkuras citas reakciju virknes siltumefektu, ja izejvielas un galaprodukti ir vieni un tie paši.
Citiem vārdiem, siltumefekts nav atkarīgs no ceļa, pa kādu iet process, bet to nosaka tikai sistēmas sākuma un beigu stāvoklis.
Likums ir spēkā, ja spiediens un temperatūra vai tilpums un temperatūra ir nemainīgi.
 
CH4g+1,5O2gCOg+2H2OsΔH1=607kJ
COg+0,5O2gCO2gΔH2=283kJ
CH4g+2O2gCO2g+2H2OsΔH=?
 
ΔH=ΔH1+ΔH2=607+283=890kJ
 
Likumam ir praktiska nozīme. Tas ļauj aprēķināt tādu reakciju siltumefektus, kuru eksperimentālā noteikšana ir apgrūtināta vai pat nav iespējama.