4. jūnijs - MATEMĀTIKA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Fosfors un tā savienojumi. 1. uzdevums, 1.-2. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Tika pārbaudītas skolēna prasmes reakcijas vienādojumu sastādīšanā, gāzu tilpuma un vielas masas aprēķināšanā pēc reakcijas vienādojuma.
2. Fosfors un tā savienojumi. 1. uzdevums, 3.-4. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas un prasmes reakcijas vienādojumu sastādīšanā pēc molu attiecībām un vielas masas aprēķināšana pēc reakcijas vienādojuma.
3. Fosfors un tā savienojumi. 1. uzdevums, 5.-6. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas un prasmes šķīduma masas daļas un molārās koncentrācijas aprēķināšanā.
4. Oksīdi un ne tikai... 2. uzdevums, 7. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu ķīmiskām īpašībām, to reakcijas vienādojumu sastādīšanu.
5. Oksīdi un ne tikai... 2. uzdevums, 8.-9. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par savienojumu ķīmiskām īpašībām, to reakcijas vienādojumu sastādīšanu.
6. Oksīdi un ne tikai... 2. uzdevums, 10. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par periodisko tabulu, augstākās un zemākās oksidēšanas pakāpes izrēķināšanas un formulas sastādīšanas prasmes.
7. Oksīdi un ne tikai... 2. uzdevums, 11. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par periodisko tabulu, augstākās un zemākās oksidēšanas pakāpes izrēķināšanas un formulas sastādīšanas prasmes.
8. Oksīdi un ne tikai... 2. uzdevums, 12. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par oksīdu triviāliem nosaukumiem.
9. Oksīdi un ne tikai... 2. uzdevums, 13. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par oksīdu triviāliem nosaukumiem.
10. Šķīdinām, kristalizējam, ķīmiķojam… 3. uzdevums, 14. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par vielu šķīdību, prasmes vielas masas aprēķināšanā pēc kristalizācijas.
11. Šķīdinām, kristalizējam, ķīmiķojam… 3. uzdevums, 15. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par vielu ķīmiskām īpašībām un prasmes reakcijas vienādojumu pierakstīšanā.
12. Šķīdinām, kristalizējam, ķīmiķojam… 3. uzdevums, 16.-17. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par vielu ķīmiskām īpašībām un prasmes reakcijas vienādojumu pierakstīšanā. Kā arī ir pārbaudītas prasmes vielas tilpuma un masas aprēķināšanā pēc reakcijas vienādojuma.
13. Ceļojums pa ķīmisko elementu periodisko tabulu. 4. uzdevums, 18. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko elementu periodiskā tabulu.
14. Ceļojums pa ķīmisko elementu periodisko tabulu. 4. uzdevums, 19.-20. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko elementu periodiskā tabulu, elementu izplatību un fizikālām īpašībām.
15. Ceļojums pa ķīmisko elementu periodisko tabulu. 4. uzdevums, 21. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko elementu periodiskā tabulu, elementu izplatību un fizikālām īpašībām.
16. Ceļojums pa ķīmisko elementu periodisko tabulu. 4. uzdevums, 22. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas un prasmes par vielas daudzuma aprēķināšanu un pielietošanu.
17. Ceļojums pa ķīmisko elementu periodisko tabulu. 4. uzdevums, 23. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko elementu periodiskā tabulu un elementu atoma struktūru.
18. Ceļojums pa ķīmisko elementu periodisko tabulu. 4. uzdevums, 24. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par ķīmisko elementu periodiskā tabulu un elementu atoma struktūru.
19. Ak, šie maisījumi! 5. uzdevums, 25.-26. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par sadalīšanas reakcijām un to produktiem. Pārbaudītas prasmes masa daļas aprēķināšanā.
20. Ak, šie maisījumi! 5. uzdevums, 27. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par vielu ķīmiskām īpašībām un prasmes reakcijas vienādojumu pierakstīšanā.
21. Ak, šie maisījumi! 5. uzdevums, 28. jautājums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēnam tiek pārbaudītas zināšanas par vielu triviāliem nosaukumiem un pielietošanu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Fosfors un tā savienojumi 01:00:00 vidēja 6 p.
2. Oksīdi un ne tikai... 01:00:00 vidēja 10 p.
3. Šķīdinām, kristalizējam, ķīmiķojam… 01:00:00 vidēja 8 p.
4. Ceļojums pa ķīmisko elementu periodisko tabulu 01:00:00 vidēja 8 p.
5. Ak, šie maisījumi! 01:00:00 vidēja 7 p.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķīmijas olimpiāde 9. klasei, 2017. gads 06:00:00 vidēja 39 p.