Grūtības pakāpe:
01:00:00

Visi uzdevumi:

8p.
1. Ceļojums pa ķīmisko elementu periodisko tabulu. 4. uzdevums, 18. jautājums 1p.
2. Ceļojums pa ķīmisko elementu periodisko tabulu. 4. uzdevums, 19.-20. jautājums 2p.
3. Ceļojums pa ķīmisko elementu periodisko tabulu. 4. uzdevums, 21. jautājums 1p.
4. Ceļojums pa ķīmisko elementu periodisko tabulu. 4. uzdevums, 22. jautājums 2p.
5. Ceļojums pa ķīmisko elementu periodisko tabulu. 4. uzdevums, 23. jautājums 1p.
6. Ceļojums pa ķīmisko elementu periodisko tabulu. 4. uzdevums, 24. jautājums 1p.