Grūtības pakāpe:
01:00:00

Visi uzdevumi:

7p.
1. Ak, šie maisījumi! 5. uzdevums, 25.-26. jautājums 4p.
2. Ak, šie maisījumi! 5. uzdevums, 27. jautājums 2p.
3. Ak, šie maisījumi! 5. uzdevums, 28. jautājums 1p.