24. aprīlis - ĶĪMIJA
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Uzdevumi

1. Fosfors un tā savienojumi. 1. uzdevums, 1.-2. jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Fosfors un tā savienojumi. 1. uzdevums, 3.-4. jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Fosfors un tā savienojumi. 1. uzdevums, 5.-6. jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Oksīdi un ne tikai... 2. uzdevums, 7. jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Oksīdi un ne tikai... 2. uzdevums, 8.-9. jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Oksīdi un ne tikai... 2. uzdevums, 10. jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Oksīdi un ne tikai... 2. uzdevums, 11. jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Oksīdi un ne tikai... 2. uzdevums, 12. jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Oksīdi un ne tikai... 2. uzdevums, 13. jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Šķīdinām, kristalizējam, ķīmiķojam… 3. uzdevums, 14. jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Šķīdinām, kristalizējam, ķīmiķojam… 3. uzdevums, 15. jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Šķīdinām, kristalizējam, ķīmiķojam… 3. uzdevums, 16.-17. jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Ceļojums pa ķīmisko elementu periodisko tabulu. 4. uzdevums, 18. jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Ceļojums pa ķīmisko elementu periodisko tabulu. 4. uzdevums, 19.-20. jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Ceļojums pa ķīmisko elementu periodisko tabulu. 4. uzdevums, 21. jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Ceļojums pa ķīmisko elementu periodisko tabulu. 4. uzdevums, 22. jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Ceļojums pa ķīmisko elementu periodisko tabulu. 4. uzdevums, 23. jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Ceļojums pa ķīmisko elementu periodisko tabulu. 4. uzdevums, 24. jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Ak, šie maisījumi! 5. uzdevums, 25.-26. jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

4
20. Ak, šie maisījumi! 5. uzdevums, 27. jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
21. Ak, šie maisījumi! 5. uzdevums, 28. jautājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Fosfors un tā savienojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Oksīdi un ne tikai...

Grūtības pakāpe: vidēja

10
3. Šķīdinām, kristalizējam, ķīmiķojam…

Grūtības pakāpe: vidēja

8
4. Ceļojums pa ķīmisko elementu periodisko tabulu

Grūtības pakāpe: vidēja

8
5. Ak, šie maisījumi!

Grūtības pakāpe: vidēja

7

Materiāli skolotājiem