Grūtības pakāpe:
01:00:00

Visi uzdevumi:

8p.
1. Šķīdinām, kristalizējam, ķīmiķojam… 3. uzdevums, 14. jautājums 3p.
2. Šķīdinām, kristalizējam, ķīmiķojam… 3. uzdevums, 15. jautājums 1p.
3. Šķīdinām, kristalizējam, ķīmiķojam… 3. uzdevums, 16.-17. jautājums 4p.