Grūtības pakāpe:
01:00:00

Visi uzdevumi:

10p.
1. Oksīdi un ne tikai... 2. uzdevums, 7. jautājums 2p.
2. Oksīdi un ne tikai... 2. uzdevums, 8.-9. jautājums 4p.
3. Oksīdi un ne tikai... 2. uzdevums, 10. jautājums 1p.
4. Oksīdi un ne tikai... 2. uzdevums, 11. jautājums 1p.
5. Oksīdi un ne tikai... 2. uzdevums, 12. jautājums 1p.
6. Oksīdi un ne tikai... 2. uzdevums, 13. jautājums 1p.