Grūtības pakāpe:
01:00:00

Visi uzdevumi:

6p.
1. Fosfors un tā savienojumi. 1. uzdevums, 1.-2. jautājums 2p.
2. Fosfors un tā savienojumi. 1. uzdevums, 3.-4. jautājums 2p.
3. Fosfors un tā savienojumi. 1. uzdevums, 5.-6. jautājums 2p.