24. aprīlis - ĶĪMIJA
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Testi

1. Treniņš par vielas daudzuma aprēķināšanu

Grūtības pakāpe: augsta

7

Materiāli skolotājiem