Bieži nākas aprēķināt vielas daudzumu gadījumā, kad viela atrodas kāda maisījuma, piemēram, šķīduma, sastāvā, un ir zināma maisījuma masa vai arī ir dots maisījuma tilpums.
 
I. Ja ir zināma šķīduma masa un izšķīdinātas vielas masas daļa, tad, lai aprēķinātu vielas daudzumu, ir jāveic divas darbības.
 1. Zinot šķīduma masu un izšķīdinātas vielas masas daļu \(w\), ir jāaprēķina vielas masu:
  m=mšķīdumaw
 2. Zinot vielas masu, var aprēķināt vielas daudzumu:
  n=mM
Atbilstoši, ja ir zināms vielas daudzums, tad, lai aprēķinātu šķīduma (vai cita maisījuma) masu, kurā viela atrodas, arī ir jāveic divas darbības.
 1. Zinot vielas daudzumu, aprēķina vielas masu:
  m=nM
 2. Zinot vielas masu \(m\) un vielas masas daļu šķīdumā \(w\) (vai kādā citā maisījumā), aprēķina šķīduma (vai kāda cita maisījuma) masu:
  mšķīduma=mw
 
II. Ja ir zināms šķīduma tilpums, šķīduma blīvums un izšķīdinātās vielas masas daļa, tad, lai aprēķinātu vielas daudzumu, ir jāveic trīs darbības.
 1. Zinot šķīduma tilpumu un blīvumu, aprēķina šķīduma masu:
  mšķīduma=Všķīdumaρšķīduma
 2. Zinot šķīduma masu un izšķīdinātas vielas masas daļu  \(w\), ir jāaprēķina vielas masu:
  m=mšķīdumaw
 3. Zinot vielas masu, var aprēķināt vielas daudzumu:
  n=mM
Ja, zinot vielas daudzumu un izšķīdinātas vielas masas daļu šķīdumā, ir nepieciešams aprēķināt šķīduma tilpumu, tad arī ir jāveic trīs darbības.
 1. Zinot vielas daudzumu, aprēķina vielas masu:
  m=nM
 2. Zinot vielas masu \(m\) un vielas masas daļu šķīdumā \(w\) (vai kādā citā maisījumā), aprēķina šķīduma (vai kāda cita maisījuma) masu:
  mšķīduma=mw
 3. Zinot šķīduma masu, aprēķina šķīduma tilpumu:
  Všķīduma=mšķīdumaρšķīduma
 
III. Ja ir zināms šķīduma tilpums un molārā koncentrācija \(c\), tad, lai aprēķinātu vielas daudzumu, koncentrācija jāreizina ar šķīduma tilpumu n=cVšķīduma, kur
\(n\) – vielas daudzums (\(\mathrm{mol}\), \(\mathrm{mmol}\), \(\mathrm{kmol}\)),
\(c\) – koncentrācija (\(\mathrm{mol/L}\), \(\mathrm{mmol/mL}\), \(\mathrm{kmol/m^3}\)) un
\(V\) – šķīduma tilpums (\(\mathrm{L}\), \(\mathrm{mL}\), \(\mathrm{m^3}\)).

Atbilstoši, ja ir zināms vielas daudzums un koncentrācija, tad šķīduma tilpumu aprēķina pēc formulas:
Všķīduma=nc