24. aprīlis - ĶĪMIJA
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ar vielas daudzumu saistīti aprēķini Formulas un mērvienības aprēķiniem ar vielas daudzumu.
2. Ar vielas daudzumu saistīti aprēķini, ja viela atrodas maisījumā Aprēķinu gaita, formulas un mērvienības aprēķiniem ar vielas daudzumu šķīdumiem.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vielas daudzuma aprēķināšana, ja ir zināma vielas masa I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Pēc vielas masas aprēķināt vielas daudzumu.
2. Vielas masas aprēķināšana, ja ir zināms vielas daudzums I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Pēc vielas daudzuma aprēķināt vielas masu.
3. Gāzveida vielas daudzuma aprēķināšana, ja ir zināms tilpums I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Pēc gāzveida vielas tilpuma aprēķināt vielas daudzumu.
4. Gāzveida vielas tilpuma aprēķināšana, ja ir zināms daudzums I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Pēc vielas daudzuma aprēķināt gāzes tilpumu.
5. Izšķīdinātas vielas daudzuma aprēķināšana skābei I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pēc šķīduma masas un izšķīdinātas vielas masas daļas aprēķināt izšķīdinātas vielas daudzumu skābei.
6. Izšķīdinātas vielas daudzuma aprēķināšana bāzei I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pēc šķīduma masas un izšķīdinātas vielas masas daļas aprēķināt izšķīdinātas vielas daudzumu bāzei.
7. Izšķīdinātas vielas daudzuma aprēķināšana sālim I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Pēc šķīduma masas un izšķīdinātas vielas masas daļas aprēķināt izšķīdinātas vielas daudzumu sālim.
8. Šķīduma masas aprēķināšana skābei 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc izšķīdinātas vielas daudzuma un izšķīdinātas vielas masas daļas aprēķināt šķīduma masu skābei.
9. Šķīduma masas aprēķināšana bāzei 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc izšķīdinātas vielas daudzuma un izšķīdinātas vielas masas daļas aprēķināt šķīduma masu bāzei.
10. Šķīduma masas aprēķināšana sālim 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc izšķīdinātas vielas daudzuma un izšķīdinātas vielas masas daļas aprēķināt šķīduma masu sālim.
11. Šķīduma tilpuma aprēķināšana skābei I 1. izziņas līmenis augsta 1 p. Pēc izšķīdinātas vielas daudzuma, blīvuma un izšķīdinātas vielas masas daļas aprēķināt šķīduma tilpumu skābei.
12. Šķīduma tilpuma aprēķināšana bāzei I 1. izziņas līmenis augsta 1 p. Pēc izšķīdinātas vielas daudzuma, blīvuma un izšķīdinātas vielas masas daļas aprēķināt šķīduma tilpumu bāzei.
13. Šķīduma tilpuma aprēķināšana sālim I 1. izziņas līmenis augsta 1 p. Pēc izšķīdinātas vielas daudzuma, blīvuma un izšķīdinātas vielas masas daļas aprēķināt šķīduma tilpumu sālim.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Diag. darbs. Gāzveida vielas daudzuma aprēķināšana (2015) Citi vidēja 1 p. Diagnosticējošais darbs 10. klasei ķīmijā 2015.g.
2. Diag. darbs. Vielas molmasas aprēķināšana (2015) Citi vidēja 1 p. Diagnosticējošais darbs 10. klasei ķīmijā 2015.g.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Treniņš par vielas daudzuma aprēķināšanu 00:50:00 augsta 7 p. Dažāda tipa aprēķinu veikšana, lai noteikt vielas daudzumu daudzām ķīmisko savienojumu klasēm. Prasme pāriet dažādās mērvienībās.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mājasdarbs par vielas daudzuma aprēķināšanu 00:50:00 augsta 6 p. Dažāda tipa aprēķinu veikšana, lai noteikt vielas daudzumu daudzām ķīmisko savienojumu klasēm. Prasme pāriet dažādās mērvienībās.
2. Kontroldarbs par vielas daudzuma aprēķināšanu 00:50:00 augsta 6 p. Dažāda tipa aprēķinu veikšana, lai noteikt vielas daudzumu daudzām ķīmisko savienojumu klasēm. Prasme pāriet dažādās mērvienībās.