Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ar vielas daudzumu saistīti aprēķini Formulas un mērvienības aprēķiniem ar vielas daudzumu.
2. Ar vielas daudzumu saistīti aprēķini, ja viela atrodas maisījumā Aprēķinu gaita, formulas un mērvienības aprēķiniem ar vielas daudzumu šķīdumiem.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vielas daudzuma aprēķināšana, ja ir zināma vielas masa I 1. izziņas līmenis zema 2p. Pēc vielas masas aprēķināt vielas daudzumu.
2. Vielas masas aprēķināšana, ja ir zināms vielas daudzums I 1. izziņas līmenis zema 2p. Pēc vielas daudzuma aprēķināt vielas masu.
3. Gāzveida vielas daudzuma aprēķināšana, ja ir zināms tilpums I 1. izziņas līmenis zema 2p. Pēc gāzveida vielas tilpuma aprēķināt vielas daudzumu.
4. Gāzveida vielas tilpuma aprēķināšana, ja ir zināms daudzums I 1. izziņas līmenis zema 2p. Pēc vielas daudzuma aprēķināt gāzes tilpumu.
5. Izšķīdinātas vielas daudzuma aprēķināšana skābei I 1. izziņas līmenis zema 1p. Pēc šķīduma masas un izšķīdinātas vielas masas daļas aprēķināt izšķīdinātas vielas daudzumu skābei.
6. Izšķīdinātas vielas daudzuma aprēķināšana bāzei I 1. izziņas līmenis zema 1p. Pēc šķīduma masas un izšķīdinātas vielas masas daļas aprēķināt izšķīdinātas vielas daudzumu bāzei.
7. Izšķīdinātas vielas daudzuma aprēķināšana sālim I 1. izziņas līmenis zema 1p. Pēc šķīduma masas un izšķīdinātas vielas masas daļas aprēķināt izšķīdinātas vielas daudzumu sālim.
8. Šķīduma masas aprēķināšana skābei 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pēc izšķīdinātas vielas daudzuma un izšķīdinātas vielas masas daļas aprēķināt šķīduma masu skābei.
9. Šķīduma masas aprēķināšana bāzei 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pēc izšķīdinātas vielas daudzuma un izšķīdinātas vielas masas daļas aprēķināt šķīduma masu bāzei.
10. Šķīduma masas aprēķināšana sālim 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Pēc izšķīdinātas vielas daudzuma un izšķīdinātas vielas masas daļas aprēķināt šķīduma masu sālim.
11. Šķīduma tilpuma aprēķināšana skābei I 1. izziņas līmenis augsta 1p. Pēc izšķīdinātas vielas daudzuma, blīvuma un izšķīdinātas vielas masas daļas aprēķināt šķīduma tilpumu skābei.
12. Šķīduma tilpuma aprēķināšana bāzei I 1. izziņas līmenis augsta 2p. Pēc izšķīdinātas vielas daudzuma, blīvuma un izšķīdinātas vielas masas daļas aprēķināt šķīduma tilpumu bāzei.
13. Šķīduma tilpuma aprēķināšana sālim I 1. izziņas līmenis augsta 1p. Pēc izšķīdinātas vielas daudzuma, blīvuma un izšķīdinātas vielas masas daļas aprēķināt šķīduma tilpumu sālim.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Diag. darbs. Gāzveida vielas daudzuma aprēķināšana (2015) Citi vidēja 1p. Diagnosticējošais darbs 10. klasei ķīmijā 2015.g.
2. Diag. darbs. Vielas molmasas aprēķināšana (2015) Citi vidēja 1p. Diagnosticējošais darbs 10. klasei ķīmijā 2015.g.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Treniņš par vielas daudzuma aprēķināšanu 00:50:00 augsta 7p. Dažāda tipa aprēķinu veikšana, lai noteikt vielas daudzumu daudzām ķīmisko savienojumu klasēm. Prasme pāriet dažādās mērvienībās.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mājasdarbs par vielas daudzuma aprēķināšanu 00:50:00 augsta 6p. Dažāda tipa aprēķinu veikšana, lai noteikt vielas daudzumu daudzām ķīmisko savienojumu klasēm. Prasme pāriet dažādās mērvienībās.
2. Kontroldarbs par vielas daudzuma aprēķināšanu 00:50:00 augsta 6p. Dažāda tipa aprēķinu veikšana, lai noteikt vielas daudzumu daudzām ķīmisko savienojumu klasēm. Prasme pāriet dažādās mērvienībās.