Grūtības pakāpe:
00:50:00

Visi uzdevumi:

7p.
1. Vielas daudzuma aprēķināšana, ja ir zināma vielas masa I 2p.
2. Gāzveida vielas tilpuma aprēķināšana, ja ir zināms daudzums I 2p.
3. Izšķīdinātas vielas daudzuma aprēķināšana skābei I 1p.
4. Šķīduma masas aprēķināšana sālim 1p.
5. Šķīduma tilpuma aprēķināšana bāzei I 1p.