24. aprīlis - ĶĪMIJA
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Teorija

Uzdevumi

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. 2. daļa. Ķīmiskās pārvērtības (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. 2. daļa. Amonija nitrāts (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Diag. darbs. Aprēķini ķīmijā (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Diag. darbs. Gāzveida vielas tilpuma aprēķināšana (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Treniņš par tēmu "Aprēķini par gāzēm"

Grūtības pakāpe: vidēja

15

Materiāli skolotājiem