Teorija

Blīvumu apzīmē ar grieķu alfabēta burtu ρ („ro”) un aprēķina pēc formulas ρ=mV.
Pieņemot, ka gāzveida vielas daudzums ir \(1\) mols, šīs vielas masa skaitliski būs vienāda ar molmasu M, bet tilpums – ar gāzveida vielas moltilpumu \(\mathrm{V_0}\):
 
ρ=mV=nMnV0=1molM1molV0=MV0
 
Tātad gāzveida vielas blīvumu var aprēķināt, šīs vielas molmasu dalot ar gāzes moltilpumu (n.a.):
ρ=MV0 , kur V022,4L/mol.
 
Ņemot vērā, ka molmasas vienības ir \(\mathrm{g/mol}\) (\(\mathrm{mg/mmol}\), \(\mathrm{kg/kmol}\)) un moltilpuma vienības varētu būt \(\mathrm{L/mol}\) (\(\mathrm{mL/mmol}\), \(\mathrm{m^3/kmol}\)), pēc šādas formulas gāzveida vielas aprēķinātā blīvuma vienības varētu būt \(\mathrm{g/L}\), \(\mathrm{mg/mL}\) vai arī \(\mathrm{kg/m^3}\).
  
Izmantojot pārveidoto formulu gāzveida vielas blīvuma aprēķināšanai, ir iespējams aprēķināt arī šīs vielas molmasu, ja ir zināms blīvums (n.a.):
M=ρV0
 
Materiālu izstrādāja M. Gorskis un A. Zaičenko