Gāzveida vielas relatīvais blīvums parāda, cik reizes vienas gāzes (\(G_1\)) blīvums ir lielāks par kādas citas gāzes (\(G_2\)) blīvumu. Gāzu relatīvo blīvumu pieņemts apzīmēt ar burtu \(d\).
  
Ja vienas gāzveida vielas blīvums ir ρ1=MG1V0, bet kādas citas gāzveida vielas blīvums ir ρ2=MG2V0, tad pirmās gāzes relatīvo blīvumu attiecībā pret otro gāzi var izteikt šādi:
d=ρ1ρ2=MG1V0MG2V0=MG1MG2
  
Tātad, lai aprēķinātu dotās gāzveida vielas relatīvo blīvumu attiecībā pret citu gāzi, dotās gāzes molmasa jādala ar otras gāzes molmasu:
d=MG1MG2
  
Bieži dažādas gāzes salīdzina ar gaisu, nosakot, cik reižu dotā gāze (vai arī šķidras vielas tvaiks) ir vieglāka vai smagāka par gaisu. Veicot šāda veida aprēķinus, jāatceras, ka gaisa vidējā molmasa ir \(\mathrm{29\ g/mol}\):
d=MG129
 
 Materiālu izstrādāja M. Gorskis un A. Zaičenko