Grūtības pakāpe:
00:40:00

Visi uzdevumi:

15p.
1. Gāzveida vielas blīvuma aprēķināšana 4p.
2. Gāzveida vielas molmasas aprēķināšana, zinot relatīvo blīvumu pret citu gāzi 2p.
3. Gāzveida vielas tilpuma (n.a.) aprēķināšana, ja ir zināma masa II 3p.
4. Gāzveida vielas tilpuma aprēķināšana, ja ir dots tilpums, kas ir mērīts normālos apstākļos I 3p.
5. Gāzveida vielas tilpuma (n.a.) aprēķināšana, ja ir dots tilpums, kas ir mērīts citos apstākļos II 3p.